Image result for DEOK SUGUNG - GIL

(2) DEOK SUGUNG – GIL

ถนนสายโรแมนติคด็อกกุง

ถนนเลียบกําแพงหิน (Stone-wall Street) ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม และเป็นถนนสายโรแมนติกอีกหนึ่งแห่งของ เกาหลี เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างพระราชวัง ถือกซูกับพระราชวังเคียงฮุย ถนนสายนี้มีชื่อว่า ก็อกซูกุงกิล (Deoksugung-gil) และของดงกิล (Jeongdong-gil) มีความยาวรวมประมาณ 900 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย กว่า 130 ต้น จึงทําให้ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ดึงดูด นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีโดยเฉพาะในช่วง ฤดูใบไม้ร่วงที่ต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนสีใบเป็น สีเหลืองทองอร่าม

Image result for STATUE OF ADMIRAL YI SUN - SHIN

(3) STATUE OF ADMIRAL YI SUN – SHIN

อนุสาวรีย์แม่ทัพหยีซุนซิน

แม่ทัพผีซุนชินเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี ท่านเป็นแม่ทัพเรือที่นําทัพไปรบชนะ กองทัพเรือญี่ปุ่นโดยใช้เรือรบเหล็กที่ออกแบบพิเศษเรียกว่า “เรือเต่า” และยังสร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ อีกหลายครั้งจนได้รับการยกย่องเปรียบเป็นวีรบุรุษแห่งยุคของราชวงศ์โชซอน รูปปั้นท่านทําจาก บรอนซ์สูงประมาณ 17 เมตร มือด้านขวาถือดาบยาว ด้านหน้าของรูปปั้นมีเรือเต่าจําลองขนาดเล็ก และกลอง 2 ใบ ในแต่ละวันก็จะมีช่วงเวลาการเปิดน้ําพุสูงกว่า 20 เมตรเป็นแนวยาวทั้ง 2 ข้างรอบๆ ฐานอนุสาวรีย์ด้วยค่ะ

จากถนน็อกซูกุงกิล เดินผ่านหน้าพระราชวังด็อกซูไปตามถนน Sejong-daero ระยะทางรวมประมาณ 700 เมตร

 

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *