Image result for GWANGHWAMUN SQUARE(4) GWAN GHWAMUN SQUARE

จตุรัสควางฮวามุน

ลานกว้างกลางถนนเซจงโร (Sejong-ro) แลนด์มาร์คสําคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงโซล เริ่มจากทางทิศเหนือ ของประตูควางฮวามุนหน้าพระราชวังคยองบกสู่สี่แยกเซจงโน (Sejongno Sageor) ทางทิศใต้ กลางจตุรัสมี พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าเซจงตั้งตระหง่านอยู่ในทิศหันหลังให้ประตูเมือง

พระเจ้าเซจงเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอนที่ทรงปรีชาสามารถทั้งด้านบริหารบ้านเมืองและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นอักษรฮันกล ต้นแบบอักษรเกาหลีปัจจุบันอีกด้วยค่ะ

จากอนุสาวรีย์แม่ทัพหยีซุนชิน เดิน ไปด้านหลังอีกประมาณ 200 เมตร

Image result for CHEONGGYECHEON & NIGHT MARKET

(5) CHEONGGYECHEON & NIGHT MARKET

คลองชองเกชอน และตลาดนัดกลางคืน

 

คลองโบราณที่มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัย ราชวงศ์โชซอนมีความยาวเกือบ 6 กิโลเมตร ไหลผ่าน ใจกลางเมืองกรุงโซล ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1957-1977 ได้ถูกสร้างทางด่วนคร่อมเหนือคลอง ทําให้เกิดชุมชนซึ่ง อยู่กันอย่างหนาแน่นจึงส่งผลให้น้ําในคลองเริ่มเน่าเสีย และสภาพแวดล้อมเสื่อมลงเข้าขั้นเป็นมลพิษ จนในที่สุด ได้มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรื้อทางด่วนออก และ ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมริมสองฝั่งคลองชองเกชอน ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2002 จนน้ําเสียแปรสภาพเป็น น้ําใส และปัจจุบันตลอดแนวลําคลองก็ได้กลายเป็นแหล่ง พักผ่อนที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าสถานที่อื่นๆ ในโซล โดยเฉพาะเวลาแดดร่มไปจนกระทั่งพลบค่ําที่มี แสงไฟช่วยสร้างความโรแมนติกยิ่งขึ้น

 

 

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *