CHANGGYEONGGUNG PALACE

Image result for CHANGGYEONGGUNG PALACE

5.CHANGGYEONGGUNG PALACE

พระราชวังชางเคียง

พระราชวังเล็กที่ตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวัง ชางด็อก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าเซจง เพื่อถวายแด่ พระราชบิดา (พระเจ้าแทจง) และยังเป็นที่ประทับ ของพระมเหสี พระสนมและเชื้อพระวงศ์องค์อื่น ๆ จากประวัตินับเป็นพระราชวังที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ของเชื้อพระวงศ์อย่างมาก ภายในบริเวณพระราชวัง มีพื้นที่กว้างขวาง เมื่อผ่านประตูหลักเข้ามาจะเจอ สะพานหิน Okcheongyo โดยตลอดแนวร่องน้ําทั้ง ด้านซ้ายและขวาของสะพานจะปลูกต้นซากุระ เรียง รายกันไปทั้งสองฝั่ง ช่วงฤดูใบไม้ผลิจะออกดอกบานสะพรั่งงดงาม

Image result for DAEMYUNG road

  1. DAEMYUNG – GIL

ถนนแถมยอง

แม้จะเป็นถนนที่มีระยะทางสั้นๆ เพียง 300 เมตร แต่ทั้งสองฝั่ง ก็เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหาร และช็อปเครื่อง สาอางชั้นนําต่างๆ และยังเป็นเส้นถนนที่คึกคักไปด้วยผู้คนตลอดเวลา โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นวัยทํางานที่นิยมมาอัพเดทแฟชั่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ จึงถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ช้อปปิ้งที่เหล่าขาช้อปไม่ควรพลาด

 

CHANGDEOKGUNG PALACE 

Image result for CHANGDEOKGUNG PALACE 

2.CHANGDEOKGUNG PALACE 

พระราชวังชางด็อก

 

“พระราชวังอันเป็นที่รักแห่งราชวงศ์โชซอน” สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1412 ในรัชสมัยของพระเจ้าแทจง เป็นหนึ่งใน ห้าของพระราชวังหลักแห่งราชวงศ์โชซอนที่สําคัญและมีความสวยงามด้าน สถาปัตยกรรม เป็นพระราชวังที่ได้รับการดูแลดีที่สุดในบรรดาพระราชวัง งหมด และยังทรงคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานวังแหงน กประทับของกษัตริย์ ที่ว่าราชการ ตลอดจนที่ทํางานของขุนนางในราชวงศ์โชซอนนานกว่า 300 ปี ในช่วงสงครามได้ถูกเผาทําลายลง และ การบูรณะหลายครั้งจนอยในสภาพคล้ายของเดิมที่สุด ซึ่งในปี ค.ศ. 1997 พระราชวังชางด็อกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว

Image result for SECRET GARDEN HUWON

  1. SECRET GARDEN HUWON

สวนลับฮวอน

อยู่ภายในพระราชวังชางด็อก เดินต่อไปประมาณ 300 เมตร

อุทยานฮวอนหรือที่เรียกกันว่าสวนลับฮวอน (The Secret Garden) เป็นสวนขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบและ จัดแต่งไว้อย่างสวยงามสําหรับเป็นที่พักผ่อน เดินเล่น ผ่อนคลายพระอิริยาบถของกษัตริย์และราชวงศ์ กลาง สวนยังมีสระน้ําขนาดใหญ่รายรอบไปด้วยต้นแปะก๊วยและใบเมเปิ้ลที่พร้อมใจกันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดง สร้างสีสันให้กับสวนแห่งนี้เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งหากต้องการเที่ยวชมในสวนฮวอนด้วยต้องซื้อตัวแยกต่างหาก จากตัวเข้าชมพระราชวังชางด็อก

Image result for CHANGGYEONGGUNG BOTANICAL GARDEN

  1. CHANG GYEONGGUNG BOTANICAL GARDEN

สวนพฤกษศาสตร์ชางเคียงกุง

สวนพฤกษศาสตร์ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังชางเคียง Changgyeong Palace ถูกออกแบบให้เป็นเรือนกระจก (Green House) อาคารทรงยุโรปแบบวิคตอเรียนและเป็นอาคารทรง วิคตอเรียนแห่งแรกของเกาหลีใต้อีกด้วย ภายในจะอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เกาหลีต่างๆ ที่หายากเอาไว้

อยู่ภายในพระราชวังชางเคียง เดินจากสวนลับฮวอน ระยะทางประมาณ 200 เมตร

 

นำเสนอโดย
ยูฟ่าเบท

ROUTE 5

Image result for CHANGDEOKGUNG PALACE

ย่าน พระราชวังชางด็อก

CHANGDEOKGUNG PALACE

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เน้นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซะส่วนใหญ่ เริ่มต้นด้วยการเดินชมความงดงามของ ศาสนสถานชงเมียวท่ามกลางต้นแปะก๊วยสูงใหญ่ จากนั้นเดินเลียบกําแพงศาสนสถานชงเมียวไปทางเหนือ เพอเข้าชมความเก่าแก่ของพระราชวังชางด็อก แล้วรอรอบทัวร์เพื่อเข้าสู่สวนลับฮวอนที่ต้องไปกับไกด์

ทานน ชมธรรมชาติของสวนลับฮวอนกันแล้วเราจะไปต่อกันที่สวนพฤกษศาสตร์ชางเคียงกง เอาให้เต็ม อิมกับธรรมชาติแล้วเดินย้อนกลับมาชมพระราชวังชางเคียง แล้วเดินออกมาประตูทางทิศตะวันออก เดิน เลียบถนน Changgyeonggung-ro เพื่อแวะไปช้อปปิ้งในจุดสุดท้ายที่ถนนถนนแทมยอง.

Image result for JONGMYO SHRINE

  1. JONGMYO SHRINE

ศาสนสถานชงเมียว

สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัยและประดิษฐานป้ายสถิตวิญญาณของกษตรยทุกพระองค์ใน ราชวงศ์รวมทั้งสิ้น 49 พระองค์ และยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีชงเมียวเชเย ที่จะจัดขึ้นในวันอ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อเป็นการรําลึกและบวงสรวงดวงพระวิญญาณของบรรพบุรุษ จุดนาสนะจกออก – ทล

ปิดงเดิมที่มีความยาวมากที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา ซึ่งจะอยู่ด้านในและเป็นสถานที่เก็บป้ายสถิตวิญญาณอีกด้วย

จากสถานี Jongno 3-ga ทางออก 11 เดินตรงมา ระยะทางรวมประมาณ 200 เมตร

ร้านออมอนี MOTHER HOUSE

Image result for ร้านออมอนี MOTHER HOUSE

ร้านมยองดงออ มอ นี แฮมุลทั้งเป็นร้านอร่อยในย่านมยองดง ที่ขายเมนูชีพูดหม้อไฟทะเลมายาวนานถึง 40 ปีและเป็นที่รู้จักในหมู่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากกว่าคนเกาหลีเองเสียอีก ร้านนี้เดินเข้าซอย ไปเพียงนิดเดียวก็เจอร้านเลย ทําให้นักท่องเที่ยวหาร้านได้อย่างง่ายดาย

ภายในร้านตกแต่งแบบบ้านๆ ขายเมนูหลัก ๆ คือ หม้อไฟทะเลแช ชื่อวแพนเค้กเกาหลี แกงรวมมิตร ฯลฯ แกงรวมมิตรที่ใส่ทั้งผักและอาหาร ทะเลมีน้ําซุปรสชาติเผ็ดร้อน จึงเป็นเมนที่ลูกค้าสั่งกันเป็นประจํา ถ้าคิดถึง หม้อไฟทะเลรสเผ็ดแล้วละก็ ต้องไปที่ร้านมยองดง ออ มอ นี แฮมูลทัง

Image result for GOGUAN HANBOK STUDIO

GOGUAN HANBOK STUDIO

โคกวันเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1963, ที่สาขามยองดงให้บริการชุดฮันบกโบราณ โดยที่ชั้น 3 จะ เป็นสตดิโอจําลองเกาหลีในปี 1800 ไม่ว่าจะเป็นบ้านขุนนางในสมัยโชซอน, คุกเก่า, พระราชวัง, ไร่นา, ย่านร้านค้า, กระโจมแปดเหลี่ยม, สถานศึกษา และสถานที่สําคัญ ๆ กว่า 15 ที่ ชุดฮันบกสําหรับผู้หญิงมี ทั้งชุดราชินี, ชุดองค์หญิง และชุดสามัญชนรวมไว้กว่า 200 ชุด

สําหรับผู้ชายมีชุดพระราชา, ชุดเข้าหน้าที่, ชุดข้าราชการ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีชุดสําหรับเด็กอีก กว่า 100 ชุด ลูกค้าสามารถถ่ายรูปได้มากตามต้องการ ไม่จํากัด และยังสามารถให้ช่างภาพประจําสตูดิโอ ถ่ายให้ก็ได้ ค่าบริการสอบถามได้ที่ร้านค่ะ

นี้ หลังจากถ่ายแล้วแล้วสามารถรอรับรูปได้เลย

ภายใน 10-15 นาที และสามารถรับไฟล์รูปได้ด้วย

โดยรวม ทางร้านมีชุดไว้ให้บริการกว่า 500 ชุด

และแน่นอนว่าห้องแต่งหน้าแต่งตัวจัดเตรียมไว้ เรียบร้อยเช่นกัน

หากลูกค้าต้องการทําผมที่เข้ากับชุดฮันบก

สามารถแจ้งทางร้านได้โดยมีค่าบริการเพิ่ม 5,000 วอน หรือถ้าต้องการทั้งแต่หน้า และทําผม

มีค่าบริการเพิ่ม 15,000 วอน นี้ ที่สตูดิโอ VIP มีพื้นหลังให้เลือกกว่า 10 แบบ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่บกบ่องถึงความเป็นโชซอน

* หลังจากช่างภาพถ่ายภาพเสร็จแล้ว ลูกค้า

สามารถถ่ายรูปเองได้ไม่จํากัด 4 ร้านตั้งอยู่ที่ถนนเส้นหลักในมยองดง ถ้ามาโดย

รถไฟฟ้า ให้ลงที่สถานีมยองดง ออกทางออก ที่ 6 เดินตรงมาเลยร้าน Nature Republic ให้ เลี้ยวซ้าย เดินตรงไปอีกนิดจอเจอหน้าร้านทันที ใกล้และหาง่าย

 

Sponsored
ยูฟ่าเบท

EONGTEORI SANGGOGI

Image result for EONGTEORI SANGGOGI

10.EONGTEORI SANGGOGI

ร้านบุฟต์หมูย่าง อองทอรี แซงโกกิ

หมูย่างเกาหลี (ซัมกยอบซัล) บุฟเฟสุดคุ้มสั่งได้ไม่อั้น สั่งกันแบบจุใจในระยะเวลา 2 ชม. โดยในตอนแรกทางร้านจะ เสิร์ฟหมูสามชั้น 3 ชิ้นและหมูสันนอก 3 ชิ้น แต่ในถาดต่อ ๆ ไปเราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหน และกี่ชิ้นก็ได้ แต่ใน ส่วนของผัก ซุปกิมจิเต้าหู และน้ำเปล่า ต้องบริการตัวเองค่ะ

Image result for KKONGSI MYEONGWAN

  1. KKONGSI MYEONGWAN

ร้านอาหารกงซี้ มยอนควาน

ใครที่ชื่นชอบจาจังมยอน และจัมปง รสชาติ จัดจ้าน ต้องร้านนี้เลย ตั้งอยู่ในตลาดมยองดง เป็น ร้านดังร้านใหญ่สูงถึง 4 ชั้น ที่คนเกาหลีเองและ นักท่องเที่ยวนิยมเป็นอย่างมาก เมนูแนะนําของ ที่นี่ก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจาก จาจังมยอน จัมปงชีพูด เสี่ยวหลงเปา และมันดูทอด นอกจาก เมนูที่แนะนําก็ยังมีเมนูอื่นๆ อีกมากมายที่อร่อย ถูกปากแน่นอนค่ะ

Image result for BERRY BULLET

  1. BERRY BULLET

ร้านขนม Berry Bullet

ขนมหน้าตาน่ารักยอดฮิตของคนเกาหลี ร้านนี้มีอยู่ หลายสาขาทั่วเกาหลีใต้ ที่สาขามยองดงเป็นร้านค่อนข้างเล็ก จึงไม่สามารถนั่งทานที่ร้านได้ ต้องซื้อเป็นแบบกล่องใหญ่ รสเดียว หรือจะสั่งเป็นกล่องเล็ก 3 ชิ้น 3 รส แล้วเดินทาน หรือกลับไปทานที่โรงแรม นอกจากขนมแล้วยังมีเครื่องดื่ม ไว้ทานคู่กับขนมด้วยค่ะ

 

จัดทำโดย
แทงบอลออนไลน์

STYLENANDA PINK POOL CAFE

Image result for STYLENANDA PINK POOL CAFE

13. STYLENANDA PINK POOL CAFE

สไตล์นันดาพิงค์พูล คาเห

ตึกสีชมพูเด่นสะดุดตา หากเดินผ่านแล้วมองเข้าไปที่นี่ดูเหมือนว่าจะ เป็นเพียงช็อปเครื่องสําอาง 3CE ธรรมดา แต่จริงๆ แล้วที่นี่เป็นทั้งช็อป จําหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น หมวก รองเท้า กระเป๋า และในส่วนของคาเฟ Pink Pool Cafe ซึ่งจะอยู่ชั้น 5F จัดตกแต่งในธีมสระว่ายน้ํา เมนูซิกเนเจอร์คือ Cotton Candy Ice Cream ไอศกรีมโปะด้วยสายไหมสีพาสเทลเสิร์ฟมา แบบใหญ่โตที่คิดว่าทานคนเดียวก็คงจะไม่หมด แต่ทางร้านมีเงื่อนไขว่า 1 คน ต้องสั่ง 1 เมนู นะคะ

Image result for LINE FRIENDS STORE

  1. LINE FRIENDS STORE

ไลน์เฟรนส์ สโตร์

ไลน์เฟรนส์สโตร์สาขามยองดงไม่มีคาเฟจะเน้นจําหน่ายสินค้าและจุดถ่ายรูปกับเหล่าตัวการ์ตูนจาก ไลน์เฟรนด์ แต่จะมีเคาน์เตอร์เล็ก ๆ หน้าร้านสําหรับขายไอศกรีมและขนม น้องบราวน์ยักษ์ที่ตั้งอยู่ตรง ประตูทางเข้าดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของทุกสาขา และสาขานี้ยังเป็นสาขาที่คนเยอะเอามาก ๆ ด้วย เนื่องจากอยู่ภายในตลาดมยองดงที่ขาช้อปสัญจรไปมา เห็นน้องบราวน์ตั้งเด่นอยู่หน้าร้านก็พากันต่อแถว เข้าคิวถ่ายรูป แต่เห็นแถวที่ต่อเลยออกมานอกประตเพื่อรอถ่ายรูปกับน้องบราวน์ก็แทบจะเป็นลมแล้วค่ะ

จากสถานี Miyeong-dong ทางออก 6 เดินเข้าซอย เจอแยกแล้วเลี้ยวซ้าย ระยะทางรวมประมาณ 100 เมตร

Image result for HARMONY MART

  1. HARMONY MART

ซุปเปอร์มาร์เก็ต Harmony

ซุปเปอร์มาร์เก็ตสินค้าราคาถูกตั้งอยู่ใจกลางตลาดมยองดง ที่นี่ เป็นแหล่งจําหน่ายสินค้าจําพวก ขนม อาหารสําเร็จรูป ยา และของใช้ ต่างๆ หากเพื่อนๆ ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปซื้อขนมหรือของฝากที่ ล็อตเต้มาร์ท ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้คะ เห็นเป็นห้องเล็ก ๆ แบบนี้ แต่มีขนมยอดฮิตที่คนไทยนิยมทานอยู่ด้วย และที่สําคัญเพื่อน ๆ สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตได้ด้วยค่ะ