พิพิธภัณฑ์ National Museum of Singapore

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิพิธภัณฑ์ National Museum of Singapore

พิพิธภัณฑ์ National Museum of Singapore

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ (National Museum of Singapore) เดินไม่ไกล จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เพียงเดินข้ามมาถนนฝั่งตรงข้าม ประมาณ 300 เมตร พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติ เน้นบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์ ชีวิตความเป็นอยู่ของ คนในอดีต เครื่องแต่งกาย ประเพณี รวมถึงอาหารพื้นเมืองของสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการที่หมุนเวียนมาแสดงอยู่เรื่อย ๆ บนพื้นที่การแสดง 4 ชั้น ซึ่งล้วนแต่ผสมผสาน การนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น ใช้ระบบ Barcode สแกนก่อนเข้า ห้องจัดแสดงแต่ละห้อง ฯลฯ

นอกจากการเดินชมข้อมูลที่จัดแสดงแล้ว ทุกท่านยังสามารถถ่ายภาพบรรยากาศสวย ๆ ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีอายุกว่า 100 ปีได้เช่นกัน เพราะเป็น อาคารที่บูรณะมาจากอาคารสไตล์นีโอคลาสสิกแบบโคโรเนียล ตั้งแต่ปี ค.ศ.1887

การเดินทาง : mRT สถานี Bras Basah ทางออก B หรือ C 9

เวลา : 10.00-19.00 น. $ ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ S$15, เด็ก S$10

GPS : 1.2968761, 103.8490175

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สวนสาธารณะ Fort Canning Park

หันหน้าเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์ เดินไปทางขวาเพื่ออ้อมสู่ด้านหลัง เป็นที่ตั้งของสวนสาธารณะฟอร์ทแคนนิ่ง (Fort Canning Park) อดีตเคยใช้เป็น ป้อมปราการสำคัญในการปกป้องเมือง เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้อยู่บนเนินเขา สามารถ ป้องกันการรุกรานของข้าศึกได้รอบทิศ ทุกวันนี้ยังคงหลงเหลือป้อมปราการเหล่านั้น ให้เห็นอยู่ภายในสวน ทว่าเมื่อสิงคโปร์อยู่ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษ ป้อมแห่งนี้ถูก พัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นโรงพยาบาล บ้านพักอาศัยของผู้ปกครองเมือง และท้ายสุด จึงเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะดังที่เห็นในปัจจุบัน

ไฮไลท์ของการมาเยือนที่นี่ อยู่บริเวณโค้งบันไดทางเข้าสวน (ตามภาพด้านบน) เป็นมุมที่เหมาะแก่การถ่ายภาพอย่างยิ่ง ถ้าให้เดินหาง่าย ๆ ต้องมาจากฝังสถานีรถไฟ Dhoby Ghaut ตรงข้ามห้าง Plaza Singapura แล้วเดินเลาะไปตามป้ายบอกทางอีก ราว 100 เมตร ลอดอุโมงค์ทางเดินไม่ไกลก็ถึงโค้งบันได

การเดินทาง : mRT สถานี Dhoby Ghaut ทางออก B แล้วเดินต่อ

เวลา : 24 ชั่วโมง

GPS : 1.2972729,103.84641