GWAN GHWAMUN SQUARE

Image result for GWANGHWAMUN SQUARE(4) GWAN GHWAMUN SQUARE

จตุรัสควางฮวามุน

ลานกว้างกลางถนนเซจงโร (Sejong-ro) แลนด์มาร์คสําคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงโซล เริ่มจากทางทิศเหนือ ของประตูควางฮวามุนหน้าพระราชวังคยองบกสู่สี่แยกเซจงโน (Sejongno Sageor) ทางทิศใต้ กลางจตุรัสมี พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าเซจงตั้งตระหง่านอยู่ในทิศหันหลังให้ประตูเมือง

พระเจ้าเซจงเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอนที่ทรงปรีชาสามารถทั้งด้านบริหารบ้านเมืองและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นอักษรฮันกล ต้นแบบอักษรเกาหลีปัจจุบันอีกด้วยค่ะ

จากอนุสาวรีย์แม่ทัพหยีซุนชิน เดิน ไปด้านหลังอีกประมาณ 200 เมตร

Image result for CHEONGGYECHEON & NIGHT MARKET

(5) CHEONGGYECHEON & NIGHT MARKET

คลองชองเกชอน และตลาดนัดกลางคืน

 

คลองโบราณที่มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัย ราชวงศ์โชซอนมีความยาวเกือบ 6 กิโลเมตร ไหลผ่าน ใจกลางเมืองกรุงโซล ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1957-1977 ได้ถูกสร้างทางด่วนคร่อมเหนือคลอง ทําให้เกิดชุมชนซึ่ง อยู่กันอย่างหนาแน่นจึงส่งผลให้น้ําในคลองเริ่มเน่าเสีย และสภาพแวดล้อมเสื่อมลงเข้าขั้นเป็นมลพิษ จนในที่สุด ได้มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรื้อทางด่วนออก และ ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมริมสองฝั่งคลองชองเกชอน ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2002 จนน้ําเสียแปรสภาพเป็น น้ําใส และปัจจุบันตลอดแนวลําคลองก็ได้กลายเป็นแหล่ง พักผ่อนที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าสถานที่อื่นๆ ในโซล โดยเฉพาะเวลาแดดร่มไปจนกระทั่งพลบค่ําที่มี แสงไฟช่วยสร้างความโรแมนติกยิ่งขึ้น

 

 

DEOK SUGUNG – GIL

Image result for DEOK SUGUNG - GIL

(2) DEOK SUGUNG – GIL

ถนนสายโรแมนติคด็อกกุง

ถนนเลียบกําแพงหิน (Stone-wall Street) ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม และเป็นถนนสายโรแมนติกอีกหนึ่งแห่งของ เกาหลี เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างพระราชวัง ถือกซูกับพระราชวังเคียงฮุย ถนนสายนี้มีชื่อว่า ก็อกซูกุงกิล (Deoksugung-gil) และของดงกิล (Jeongdong-gil) มีความยาวรวมประมาณ 900 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย กว่า 130 ต้น จึงทําให้ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ดึงดูด นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีโดยเฉพาะในช่วง ฤดูใบไม้ร่วงที่ต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนสีใบเป็น สีเหลืองทองอร่าม

Image result for STATUE OF ADMIRAL YI SUN - SHIN

(3) STATUE OF ADMIRAL YI SUN – SHIN

อนุสาวรีย์แม่ทัพหยีซุนซิน

แม่ทัพผีซุนชินเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี ท่านเป็นแม่ทัพเรือที่นําทัพไปรบชนะ กองทัพเรือญี่ปุ่นโดยใช้เรือรบเหล็กที่ออกแบบพิเศษเรียกว่า “เรือเต่า” และยังสร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ อีกหลายครั้งจนได้รับการยกย่องเปรียบเป็นวีรบุรุษแห่งยุคของราชวงศ์โชซอน รูปปั้นท่านทําจาก บรอนซ์สูงประมาณ 17 เมตร มือด้านขวาถือดาบยาว ด้านหน้าของรูปปั้นมีเรือเต่าจําลองขนาดเล็ก และกลอง 2 ใบ ในแต่ละวันก็จะมีช่วงเวลาการเปิดน้ําพุสูงกว่า 20 เมตรเป็นแนวยาวทั้ง 2 ข้างรอบๆ ฐานอนุสาวรีย์ด้วยค่ะ

จากถนน็อกซูกุงกิล เดินผ่านหน้าพระราชวังด็อกซูไปตามถนน Sejong-daero ระยะทางรวมประมาณ 700 เมตร

 

 

Route 3

Image result for ย่านพระราชวังถ็อกซู

ย่านพระราชวังถ็อกซู

เริ่มต้นเส้นทางด้วยการเดินชมความงามของพระราชวังด็อกซู จากนั้นเราจะเดินเลียบกําแพงหินสุดโรแมนติก ที่ถนน็อกซูกุงกิล ถ่ายรูปสวยๆ ชิค ๆ แล้วเดินย้อนกลับมาชมความยิ่งใหญ่ของอนุสาวรีย์แม่ทัพผีซุนชิน ผู้ซึ่งเป็นท่านแม่ทัพที่นําชัยชนะมาสู่เกาหลีเมื่อครั้งต่อสู้กับกองทัพเรือญี่ปุ่น และด้านหลังอนุสาวรีย์ของ ท่านแม่ทัพเราจะพบความยิ่งใหญ่กว่าคือจตุรัสควางฮวามุน เป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญอีกหนึ่งจุดของกรุงโซล และช่วงค่ําๆ เราจะมาเดินชมไฟสวยๆ กันที่คลองชองเกชอนพร้อมกับเดินช้อปปิ้งชิมบรรยากาศตลาดนัด กลางคืนชองเกชอน (เปิดเฉพาะวันศุกร์และเสาร์) จากนั้นเราจะมาปิดท้ายกันที่ย่านล็อตเต้เพื่อช้อปปิ้ง กันก่อนกลับค่ะ

Image result for DEOKSUGUNG PALACE

(1) DEOKSUGUNG PALACE

พระราชวังด็อกซู

เป็นหนึ่งในพระราชวังแห่งราชวงศ์โชซอน ซึ่งถ้านับเวลาตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า 500 ปี มาแล้ว ภายในมีจุดเยี่ยมชมที่น่าสนใจอย่างประตูหลักแทฮันมุน (Daehanmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอน และท้องพระโรง (Jungwajeon) หอระฆังกวางเมียงมุน (Gwangmyeonmนท) นอกจากนี้ยังมีอาคารชกโจจอน (Seokjojeon) ที่มีรูปทรงแบบตะวันตกสร้างอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้ด้วย หากมาในช่วงประมาณเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ที่นี่จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยเหลืองทองอร่ามไปทั่วทั้งบริเวณ ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ ดอกซากุระบานประมาณเดือนเมษายนที่นี่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน

 

TEA GARDEN

Image result for Sweet Pumpkin Steam Rice Cake(2) TEA GARDEN

ร้านทีการ์เด้น

ความจริงแล้วร้านนี้มีชื่อว่า “ชามาชีพื้นตล” ซึ่งมีความหมายว่า TeaGarden หรือ จะสื่อถึงการนั่งจิบชาในสวนนั่นเอง ร้านนี้เป็นฮันอก ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีมาแล้ว ภายในร้านจะมีสวนอยู่ตรงกลาง และโต๊ะถูกจัดวางให้อยู่รอบล้อมสวนเป็นโต๊ะเตี้ยนั่งพื้นทั้งหมด รวม ถึงพนักงานในร้านยังใส่ชุดฮันบกคอยให้บริการ ทําให้ได้บรรยากาศ ความเป็นเกาหลีย้อนยุคจริงๆ ที่นี้นอกจากมีชาหลากหลายให้ลิ้ม ลองแล้ว ยังมีเมนูแนะนํา คือ Sweet Pumpkin Steam Rice Cake (เค้กฟักทอง) ที่นึ่งกันสด ๆ และ Sweet RedBean Soup (ซุปถั่วแดง) ที่อร่อยมากๆ ส่วนชาก็มีหลากหลายรสชาติให้ได้ลิ้มลองค่ะ

 

นำเสนอโดย
สมัครยูฟ่า

Route 2

Image result for หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

ย่านหมู่บ้านบุกชอนฮันอก

เส้นทางย้อนยุคกับหมู่บ้านบุคชนฮันอก ที่พักอาศัยของเหล่าขุนนางชนชั้นสูงในสมัยโชซอนเส้นทางนี้ จะเป็นเส้นทางที่ต้องออกแรงและกําลังขากันสักหน่อย เนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านจะเป็นเนินสูงและใน บางจุดค่อนข้างชัน หากเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุที่แข็งแรงก็สามารถเดินเที่ยวหมู่บ้านบุคชนฮันอก ได้ครบทุกจุด (มีทั้งหมด 8 จุด) หรือจะมาเดินเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆ ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปเก๋ๆ ก็สามารถ มาได้เช่นกัน โดยเราจะเขียนเส้นทางลัดอีกเส้นไว้ให้ในแผนที่สําหรับเป็นตัวเลือก เมื่อเราซึมซับกลิ่นอาย ความดั้งเดิมของหมู่บ้านบุคชนฮันอกกันแล้ว เราจะไปตบท้ายกันด้วยร้านคาเฟสุดพีเรียดร้านดังในย่านนี้ เพื่อแวะจิบชาดั้งเดิม ชิมซุปถั่วแดงและเค้กฟักทองสุดอร่อย..

Image result for หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

(1) หมู่บ้านบุคชนฮันอก

เดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยของเหล่าขุนนางชนชั้นสูง ในสมัยโชซอน ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนเก่าแก่แบบ เกาหลีโบราณ หรือที่เรียกกันว่า “ฮันอก” นี้ไว้ท่ามกลางตึกราม บ้านช่องที่ทันสมัย และได้มีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ําชา เพื่อเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้า มาสัมผัสกับวัฒนธรรมและความดั้งเดิมของหมู่บ้านบุกชน โดยจะ มีด้วยกัน 8 จุดให้เดิน แต่ละจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่จะมีอยู่ 3 จุด คือจุดที่ 5, 6 และ 7 ส่วนในจุดอื่น ๆ จะเป็นเพียงจุดเล็ก กลุ่มบ้าน เรือนเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเป็นแค่ซอยเท่านั้น

 

Sponsored
สมัครยูฟ่า

BUGMAGGOL

Image result for BUGMAGGOL

ร้านซี่โครงเนื้อตุ๋น พกมักโกล

ร้านซี่โครงเนื้อตุ๋นชื่อดังที่มีรายการทีวีและสื่อต่างๆ มาถ่ายทำมากมาย และโด่งดังสุดๆ เมื่อเซเลปน้อยสามแฝด แทฮัน มินกุ๊ก มันเซ ได้มาลิ้มลองขณะถ่ายทำรายการ Superman Return ดังแค่ไหนก็สามารถดูจากป้ายหน้าร้านที่มีรูปสามแฝดทานอย่างเอร็ดอร่อย

ร้านตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆ เป็นเรือนแบบเกาหลีโบราณ  ฮันอก พื้นที่กว้างขวางพอสมควรส่วนเมนูแนะนำก็คือ ซี่โครงเนื้อตุ๋นชิ้นใหญ่ที่นุ่มไม่เหนียว ไม่เหม็นสาบ หมักเครื่องเทศหอมกำลังดี เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงหลายอย่างสำหรับเมนูซี่โครงตุ๋น มีให้เลือก 2 ขนาดให้เลือก คือขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากเมนูซี่โครงเนื้อตุ๋น ยังมีเมนูหมูสามชั้นกระเทียม และแพนเค๊กที่ได้รับความนิยม

SEOURESEO DULJJAERO JALHANEUNJIP

ร้านขนมถั่งแดงหวานในตำนาน เพราะอยู่คู่กับกรุงโซลและคนเกาหลีมานาน ตั้งแต่ ค.ศ.1976 แต่เดิมร้านเปิดขายของหวานเมนูเพื่อสุขภาพที่เน้นวัตถุดิบจากสมุนไพรพื้นเมืองของเกาหลี แต่ก็มีเมนูถั่วแดงหวานนี่แหละที่ติดอันดับและถูกอกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก กลายเป็นเมนูหลักของร้าน ส่วนผสมหลักของถั่วแดงหวาน ได้แก่ถั่วแดงกวนร้อนๆ โปะหน้าด้วยเกาลัด แปะก๊วย และแป้งต็อก เสิร์ฟพร้อมชามะลิหอมๆ

 

MILKY YO

Image result for milky yo

   ร้านนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับผู้ที่ชอบทานโยเกิร์ต โยเกิร์ตแท้พรีเมียม รสชาตินุ่มลิ้น ตัดกับรสเปรี้ยวของท็อปปิ้งผลไม้ได้อย่างลงตัว มีธัญพืชต่างๆ ให้เคี้ยวเพลิน เมนูแนะนำของร้านคือ Fresh Yogurt เพิ่มท็อปปิ้งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ และมะม่วง เมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดคือ Earlgrey Greek Yogurt โยเกิร์ตรสธรรมชาติกิล่นเออเกรย์

นอกจากเมนูโยเกิร์ตแล้วยังมีเมนูอื่นให้เลือกอีกมากมาย ช็อกโกแลตร้อนเพิ่มมาชเมลโล่นุ่มนิ่มและสมูทตี้โยเกิร์ต ภายในร้านตกแต่งด้วยโทนขาวแดงทั้งร้าน เป็นร้านเล็กๆที่นิยมซื้อกลับบ้านหรือถือทานเล่นระหว่างเดินชิล อีกทั้งร้านนนี้ยังเป็นร้านโปรด ดีโอวง EXO

 

SAMCHEONGDONG SUJEBI

ร้านซัมชองดง ซูเจบี

ร้านก๋วยเตี๋ยวแป้งนิ่ม ซัมชองดง ซูเจบี เป็นร้านเก่าแก่คู่กับถนนซัมชองดงที่เปิดมาเกือบ 30 ปี เมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้คือ ซูแจบี โดยจุดขายของร้านนี้คือการฉีกเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยมือ ภายในร้านมีโต๊ะนั่งทานง่ายๆ แต่ขอบอกว่ามีลูกค้าแน่นอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าขายดีมากจนได้ออกรายการทีวีมากมาย

 

SAMCHEONGDONG STREET

Image result for SAMCHEONGDONG STREET

 

ถนนซัมชองดง

ถนนสายศิลป์ ซัมของดง เป็นถนน 2 เลนที่มีความยาวเพียง 1 กิโลเมตร ยาวจากพระราชวังคยองบก ไปสุดที่สวนซัมชอง เต็มไปด้วยร้านน่ารักมากมายที่ถูกเพ้นท์แต่งแต้มด้วยสีสัน ไม่ว่าจะเป็นร้านเค้กร้านกาแฟ คอฟฟี่ช็อป หรือแกลลอรี่เรียงรายเต็มสองฝั่ง ถนนสายนี้จะเรียงรายไปด้วยใบแปะก๊วยที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสี แค่มาเดินชิลกินบรรยากาศก็คุ้มค่าแล้ว

 

 

CAFÉ YEON

ค่าเฟ่สไตล์บูติค ฮยอน เป็นร้านน้ำชาที่อยู่ในบ้านเกาหลีโบราณที่เรียกว่าฮันอก ว่ากันว่าเป็นบ้านแบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้แล้วนำมาปรับปรุงเป็นร้านนน้ำชา โดยต้องนั่งกับพื้นไม้หรือเรียกว่า อนดอล แบบบ้านเกาหลีเดิมๆแท้ๆ สำหรับเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นชาสมุนไพรจากผลไม้และพืชต่างๆ ให้เลือกชิมตามแบบบ้านสไตล์ย้อนยุค และยังมีเมนูบิงซูถั่วแดงให้เลือกชิมอีกด้วย

GAMGODANG GIL STREET

ถนนกัมโกดังกิล

เริ่มต้นด้วยเส้นทางถนนด้วยกำแพงหินสุดโรแมนติก หากมาจากทาง Angkuk station สองข้างทางเต็มไปด้วยไม้ยืนต้น ไม้เลื้อยและดอกไม้นานาชนิด ถ้ามาช่วงบ่ายหรือเย็นจะคึกคักไปด้วยกลุ่มนักเรียนชายหญิง มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงลอบขายของเช่นเครื่องประดับ โซนร้านค้าส่วนใหญ่ขายของแฟชั่นเสื้อผ้าวัยรุ่น สลับกับคาเฟ่เน้นดีไซน์เก๋ๆ

CAFÉ BORA

คาเฟ่โบรา คาเฟ่สีม่วงเอาใจคนชอบขนมหวาน สารพัดเมนูมันม่วง ร้านนี้เป็นร้านยอดฮิตของวัยรุ่นเกาหลีด้วยเมนูต่างๆ ทำมากจากมันม่วง และทุกเมนูเป็นเมนู Hwalthy รักสุขภาพ จึงทำให้เป็นร้านที่โด่งดังอย่างรวดเร็ว ภายในร้านค่อนข้างเล็ก มีที่นั่งไม่มากนัก.

TEA GARDEN

YESUL GIMBAP