Image result for GWANGHWAMUN SQUARE(4) GWAN GHWAMUN SQUARE

จตุรัสควางฮวามุน

ลานกว้างกลางถนนเซจงโร (Sejong-ro) แลนด์มาร์คสําคัญอีกจุดหนึ่งของกรุงโซล เริ่มจากทางทิศเหนือ ของประตูควางฮวามุนหน้าพระราชวังคยองบกสู่สี่แยกเซจงโน (Sejongno Sageor) ทางทิศใต้ กลางจตุรัสมี พระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าเซจงตั้งตระหง่านอยู่ในทิศหันหลังให้ประตูเมือง

พระเจ้าเซจงเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์โชซอนที่ทรงปรีชาสามารถทั้งด้านบริหารบ้านเมืองและทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังทรงเป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นอักษรฮันกล ต้นแบบอักษรเกาหลีปัจจุบันอีกด้วยค่ะ

จากอนุสาวรีย์แม่ทัพหยีซุนชิน เดิน ไปด้านหลังอีกประมาณ 200 เมตร

Image result for CHEONGGYECHEON & NIGHT MARKET

(5) CHEONGGYECHEON & NIGHT MARKET

คลองชองเกชอน และตลาดนัดกลางคืน

 

คลองโบราณที่มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัย ราชวงศ์โชซอนมีความยาวเกือบ 6 กิโลเมตร ไหลผ่าน ใจกลางเมืองกรุงโซล ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1957-1977 ได้ถูกสร้างทางด่วนคร่อมเหนือคลอง ทําให้เกิดชุมชนซึ่ง อยู่กันอย่างหนาแน่นจึงส่งผลให้น้ําในคลองเริ่มเน่าเสีย และสภาพแวดล้อมเสื่อมลงเข้าขั้นเป็นมลพิษ จนในที่สุด ได้มีนโยบายปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรื้อทางด่วนออก และ ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมริมสองฝั่งคลองชองเกชอน ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 2002 จนน้ําเสียแปรสภาพเป็น น้ําใส และปัจจุบันตลอดแนวลําคลองก็ได้กลายเป็นแหล่ง พักผ่อนที่ได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่าสถานที่อื่นๆ ในโซล โดยเฉพาะเวลาแดดร่มไปจนกระทั่งพลบค่ําที่มี แสงไฟช่วยสร้างความโรแมนติกยิ่งขึ้น

 

 

Tags :

Image result for DEOK SUGUNG - GIL

(2) DEOK SUGUNG – GIL

ถนนสายโรแมนติคด็อกกุง

ถนนเลียบกําแพงหิน (Stone-wall Street) ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม และเป็นถนนสายโรแมนติกอีกหนึ่งแห่งของ เกาหลี เป็นถนนที่เชื่อมระหว่างพระราชวัง ถือกซูกับพระราชวังเคียงฮุย ถนนสายนี้มีชื่อว่า ก็อกซูกุงกิล (Deoksugung-gil) และของดงกิล (Jeongdong-gil) มีความยาวรวมประมาณ 900 เมตร สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย กว่า 130 ต้น จึงทําให้ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ดึงดูด นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีโดยเฉพาะในช่วง ฤดูใบไม้ร่วงที่ต้นแปะก๊วยจะเปลี่ยนสีใบเป็น สีเหลืองทองอร่าม

Image result for STATUE OF ADMIRAL YI SUN - SHIN

(3) STATUE OF ADMIRAL YI SUN – SHIN

อนุสาวรีย์แม่ทัพหยีซุนซิน

แม่ทัพผีซุนชินเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี ท่านเป็นแม่ทัพเรือที่นําทัพไปรบชนะ กองทัพเรือญี่ปุ่นโดยใช้เรือรบเหล็กที่ออกแบบพิเศษเรียกว่า “เรือเต่า” และยังสร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ อีกหลายครั้งจนได้รับการยกย่องเปรียบเป็นวีรบุรุษแห่งยุคของราชวงศ์โชซอน รูปปั้นท่านทําจาก บรอนซ์สูงประมาณ 17 เมตร มือด้านขวาถือดาบยาว ด้านหน้าของรูปปั้นมีเรือเต่าจําลองขนาดเล็ก และกลอง 2 ใบ ในแต่ละวันก็จะมีช่วงเวลาการเปิดน้ําพุสูงกว่า 20 เมตรเป็นแนวยาวทั้ง 2 ข้างรอบๆ ฐานอนุสาวรีย์ด้วยค่ะ

จากถนน็อกซูกุงกิล เดินผ่านหน้าพระราชวังด็อกซูไปตามถนน Sejong-daero ระยะทางรวมประมาณ 700 เมตร

 

 

Tags :

Image result for ย่านพระราชวังถ็อกซู

ย่านพระราชวังถ็อกซู

เริ่มต้นเส้นทางด้วยการเดินชมความงามของพระราชวังด็อกซู จากนั้นเราจะเดินเลียบกําแพงหินสุดโรแมนติก ที่ถนน็อกซูกุงกิล ถ่ายรูปสวยๆ ชิค ๆ แล้วเดินย้อนกลับมาชมความยิ่งใหญ่ของอนุสาวรีย์แม่ทัพผีซุนชิน ผู้ซึ่งเป็นท่านแม่ทัพที่นําชัยชนะมาสู่เกาหลีเมื่อครั้งต่อสู้กับกองทัพเรือญี่ปุ่น และด้านหลังอนุสาวรีย์ของ ท่านแม่ทัพเราจะพบความยิ่งใหญ่กว่าคือจตุรัสควางฮวามุน เป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญอีกหนึ่งจุดของกรุงโซล และช่วงค่ําๆ เราจะมาเดินชมไฟสวยๆ กันที่คลองชองเกชอนพร้อมกับเดินช้อปปิ้งชิมบรรยากาศตลาดนัด กลางคืนชองเกชอน (เปิดเฉพาะวันศุกร์และเสาร์) จากนั้นเราจะมาปิดท้ายกันที่ย่านล็อตเต้เพื่อช้อปปิ้ง กันก่อนกลับค่ะ

Image result for DEOKSUGUNG PALACE

(1) DEOKSUGUNG PALACE

พระราชวังด็อกซู

เป็นหนึ่งในพระราชวังแห่งราชวงศ์โชซอน ซึ่งถ้านับเวลาตั้งแต่ก่อสร้างจนถึงปัจจุบันมีอายุกว่า 500 ปี มาแล้ว ภายในมีจุดเยี่ยมชมที่น่าสนใจอย่างประตูหลักแทฮันมุน (Daehanmun Gate) พระที่นั่งชุงวาจอน และท้องพระโรง (Jungwajeon) หอระฆังกวางเมียงมุน (Gwangmyeonmนท) นอกจากนี้ยังมีอาคารชกโจจอน (Seokjojeon) ที่มีรูปทรงแบบตะวันตกสร้างอยู่ภายในพระราชวังแห่งนี้ด้วย หากมาในช่วงประมาณเดือน กันยายน-พฤศจิกายน ที่นี่จะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วยเหลืองทองอร่ามไปทั่วทั้งบริเวณ ช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ ดอกซากุระบานประมาณเดือนเมษายนที่นี่ก็มีความสวยงามไม่แพ้กัน

 

Tags :

Image result for Sweet Pumpkin Steam Rice Cake(2) TEA GARDEN

ร้านทีการ์เด้น

ความจริงแล้วร้านนี้มีชื่อว่า “ชามาชีพื้นตล” ซึ่งมีความหมายว่า TeaGarden หรือ จะสื่อถึงการนั่งจิบชาในสวนนั่นเอง ร้านนี้เป็นฮันอก ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีมาแล้ว ภายในร้านจะมีสวนอยู่ตรงกลาง และโต๊ะถูกจัดวางให้อยู่รอบล้อมสวนเป็นโต๊ะเตี้ยนั่งพื้นทั้งหมด รวม ถึงพนักงานในร้านยังใส่ชุดฮันบกคอยให้บริการ ทําให้ได้บรรยากาศ ความเป็นเกาหลีย้อนยุคจริงๆ ที่นี้นอกจากมีชาหลากหลายให้ลิ้ม ลองแล้ว ยังมีเมนูแนะนํา คือ Sweet Pumpkin Steam Rice Cake (เค้กฟักทอง) ที่นึ่งกันสด ๆ และ Sweet RedBean Soup (ซุปถั่วแดง) ที่อร่อยมากๆ ส่วนชาก็มีหลากหลายรสชาติให้ได้ลิ้มลองค่ะ

 

นำเสนอโดย
สมัครยูฟ่า
Tags :

Image result for หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

ย่านหมู่บ้านบุกชอนฮันอก

เส้นทางย้อนยุคกับหมู่บ้านบุคชนฮันอก ที่พักอาศัยของเหล่าขุนนางชนชั้นสูงในสมัยโชซอนเส้นทางนี้ จะเป็นเส้นทางที่ต้องออกแรงและกําลังขากันสักหน่อย เนื่องจากที่ตั้งของหมู่บ้านจะเป็นเนินสูงและใน บางจุดค่อนข้างชัน หากเป็นเด็กวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุที่แข็งแรงก็สามารถเดินเที่ยวหมู่บ้านบุคชนฮันอก ได้ครบทุกจุด (มีทั้งหมด 8 จุด) หรือจะมาเดินเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆ ใส่ชุดฮันบกถ่ายรูปเก๋ๆ ก็สามารถ มาได้เช่นกัน โดยเราจะเขียนเส้นทางลัดอีกเส้นไว้ให้ในแผนที่สําหรับเป็นตัวเลือก เมื่อเราซึมซับกลิ่นอาย ความดั้งเดิมของหมู่บ้านบุคชนฮันอกกันแล้ว เราจะไปตบท้ายกันด้วยร้านคาเฟสุดพีเรียดร้านดังในย่านนี้ เพื่อแวะจิบชาดั้งเดิม ชิมซุปถั่วแดงและเค้กฟักทองสุดอร่อย..

Image result for หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

(1) หมู่บ้านบุคชนฮันอก

เดิมที่หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยของเหล่าขุนนางชนชั้นสูง ในสมัยโชซอน ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนเก่าแก่แบบ เกาหลีโบราณ หรือที่เรียกกันว่า “ฮันอก” นี้ไว้ท่ามกลางตึกราม บ้านช่องที่ทันสมัย และได้มีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นเกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ําชา เพื่อเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้า มาสัมผัสกับวัฒนธรรมและความดั้งเดิมของหมู่บ้านบุกชน โดยจะ มีด้วยกัน 8 จุดให้เดิน แต่ละจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่จะมีอยู่ 3 จุด คือจุดที่ 5, 6 และ 7 ส่วนในจุดอื่น ๆ จะเป็นเพียงจุดเล็ก กลุ่มบ้าน เรือนเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเป็นแค่ซอยเท่านั้น

 

Sponsored
สมัครยูฟ่า
Tags :

Image result for BUGMAGGOL

ร้านซี่โครงเนื้อตุ๋น พกมักโกล

ร้านซี่โครงเนื้อตุ๋นชื่อดังที่มีรายการทีวีและสื่อต่างๆ มาถ่ายทำมากมาย และโด่งดังสุดๆ เมื่อเซเลปน้อยสามแฝด แทฮัน มินกุ๊ก มันเซ ได้มาลิ้มลองขณะถ่ายทำรายการ Superman Return ดังแค่ไหนก็สามารถดูจากป้ายหน้าร้านที่มีรูปสามแฝดทานอย่างเอร็ดอร่อย

ร้านตั้งอยู่ในตรอกเล็กๆ เป็นเรือนแบบเกาหลีโบราณ  ฮันอก พื้นที่กว้างขวางพอสมควรส่วนเมนูแนะนำก็คือ ซี่โครงเนื้อตุ๋นชิ้นใหญ่ที่นุ่มไม่เหนียว ไม่เหม็นสาบ หมักเครื่องเทศหอมกำลังดี เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงหลายอย่างสำหรับเมนูซี่โครงตุ๋น มีให้เลือก 2 ขนาดให้เลือก คือขนาดกลางและขนาดใหญ่ นอกจากเมนูซี่โครงเนื้อตุ๋น ยังมีเมนูหมูสามชั้นกระเทียม และแพนเค๊กที่ได้รับความนิยม

SEOURESEO DULJJAERO JALHANEUNJIP

ร้านขนมถั่งแดงหวานในตำนาน เพราะอยู่คู่กับกรุงโซลและคนเกาหลีมานาน ตั้งแต่ ค.ศ.1976 แต่เดิมร้านเปิดขายของหวานเมนูเพื่อสุขภาพที่เน้นวัตถุดิบจากสมุนไพรพื้นเมืองของเกาหลี แต่ก็มีเมนูถั่วแดงหวานนี่แหละที่ติดอันดับและถูกอกถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก กลายเป็นเมนูหลักของร้าน ส่วนผสมหลักของถั่วแดงหวาน ได้แก่ถั่วแดงกวนร้อนๆ โปะหน้าด้วยเกาลัด แปะก๊วย และแป้งต็อก เสิร์ฟพร้อมชามะลิหอมๆ

 

Tags :

Image result for milky yo

   ร้านนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับผู้ที่ชอบทานโยเกิร์ต โยเกิร์ตแท้พรีเมียม รสชาตินุ่มลิ้น ตัดกับรสเปรี้ยวของท็อปปิ้งผลไม้ได้อย่างลงตัว มีธัญพืชต่างๆ ให้เคี้ยวเพลิน เมนูแนะนำของร้านคือ Fresh Yogurt เพิ่มท็อปปิ้งหลากหลายไม่ว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่ และมะม่วง เมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดคือ Earlgrey Greek Yogurt โยเกิร์ตรสธรรมชาติกิล่นเออเกรย์

นอกจากเมนูโยเกิร์ตแล้วยังมีเมนูอื่นให้เลือกอีกมากมาย ช็อกโกแลตร้อนเพิ่มมาชเมลโล่นุ่มนิ่มและสมูทตี้โยเกิร์ต ภายในร้านตกแต่งด้วยโทนขาวแดงทั้งร้าน เป็นร้านเล็กๆที่นิยมซื้อกลับบ้านหรือถือทานเล่นระหว่างเดินชิล อีกทั้งร้านนนี้ยังเป็นร้านโปรด ดีโอวง EXO

 

SAMCHEONGDONG SUJEBI

ร้านซัมชองดง ซูเจบี

ร้านก๋วยเตี๋ยวแป้งนิ่ม ซัมชองดง ซูเจบี เป็นร้านเก่าแก่คู่กับถนนซัมชองดงที่เปิดมาเกือบ 30 ปี เมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้คือ ซูแจบี โดยจุดขายของร้านนี้คือการฉีกเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยมือ ภายในร้านมีโต๊ะนั่งทานง่ายๆ แต่ขอบอกว่ามีลูกค้าแน่นอยู่ตลอดเวลา เรียกว่าขายดีมากจนได้ออกรายการทีวีมากมาย

 

Tags :

Image result for SAMCHEONGDONG STREET

 

ถนนซัมชองดง

ถนนสายศิลป์ ซัมของดง เป็นถนน 2 เลนที่มีความยาวเพียง 1 กิโลเมตร ยาวจากพระราชวังคยองบก ไปสุดที่สวนซัมชอง เต็มไปด้วยร้านน่ารักมากมายที่ถูกเพ้นท์แต่งแต้มด้วยสีสัน ไม่ว่าจะเป็นร้านเค้กร้านกาแฟ คอฟฟี่ช็อป หรือแกลลอรี่เรียงรายเต็มสองฝั่ง ถนนสายนี้จะเรียงรายไปด้วยใบแปะก๊วยที่พร้อมใจกันเปลี่ยนสี แค่มาเดินชิลกินบรรยากาศก็คุ้มค่าแล้ว

 

 

CAFÉ YEON

ค่าเฟ่สไตล์บูติค ฮยอน เป็นร้านน้ำชาที่อยู่ในบ้านเกาหลีโบราณที่เรียกว่าฮันอก ว่ากันว่าเป็นบ้านแบบโบราณที่อนุรักษ์เอาไว้แล้วนำมาปรับปรุงเป็นร้านนน้ำชา โดยต้องนั่งกับพื้นไม้หรือเรียกว่า อนดอล แบบบ้านเกาหลีเดิมๆแท้ๆ สำหรับเครื่องดื่มที่ขึ้นชื่อก็จะเป็นชาสมุนไพรจากผลไม้และพืชต่างๆ ให้เลือกชิมตามแบบบ้านสไตล์ย้อนยุค และยังมีเมนูบิงซูถั่วแดงให้เลือกชิมอีกด้วย

GAMGODANG GIL STREET

ถนนกัมโกดังกิล

เริ่มต้นด้วยเส้นทางถนนด้วยกำแพงหินสุดโรแมนติก หากมาจากทาง Angkuk station สองข้างทางเต็มไปด้วยไม้ยืนต้น ไม้เลื้อยและดอกไม้นานาชนิด ถ้ามาช่วงบ่ายหรือเย็นจะคึกคักไปด้วยกลุ่มนักเรียนชายหญิง มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงลอบขายของเช่นเครื่องประดับ โซนร้านค้าส่วนใหญ่ขายของแฟชั่นเสื้อผ้าวัยรุ่น สลับกับคาเฟ่เน้นดีไซน์เก๋ๆ

CAFÉ BORA

คาเฟ่โบรา คาเฟ่สีม่วงเอาใจคนชอบขนมหวาน สารพัดเมนูมันม่วง ร้านนี้เป็นร้านยอดฮิตของวัยรุ่นเกาหลีด้วยเมนูต่างๆ ทำมากจากมันม่วง และทุกเมนูเป็นเมนู Hwalthy รักสุขภาพ จึงทำให้เป็นร้านที่โด่งดังอย่างรวดเร็ว ภายในร้านค่อนข้างเล็ก มีที่นั่งไม่มากนัก.

Tags :
Tags :
Tags :